Huishoudelijke hulp Leiden
GROENOORD ZORGT. VOOR U.

Behoefte aan thuiszorg bij u uit de buurt?

In overleg regelen we voor u de best mogelijke zorg. Zodat u de ondersteuning krijgt die bij u past. Groenoord Zorgt heeft geen wachtlijsten en er zijn altijd vaste, ervaren medewerkers die ervoor zorgen dat uw zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven functioneren en de eigen regie over het leven kan blijven voeren. Om u een compleet zorgpakket te bieden hebben we met verschillende partners een samenwerkingsverband. Zo beschikt u ieder moment over de juiste zorg. In de onderstaande regio zijn wij actief. Heeft u vragen bel ons direct:  071-5150505

Huishoudelijke Ondersteuning

Onze gemotiveerde, ervaren en goed opgeleide medewerkers nemen alle huishoudelijke taken voor u uit handen. Hierbij kunt u denken aan afwassen, stofzuigen, dweilen, strijken, ramen lappen en het reinigen van sanitair en keuken. Zo kunt u nog een lange tijd zelfstandig blijven wonen. Naast huishoudelijke hulp vinden wij persoonlijke aandacht minstens zo belangrijk. 

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het verkrijgen van Huishoudelijke ondersteuning. Omdat dit per Gemeenten verschilt, raden wij u aan altijd even contact met uw Gemeente op te nemen. Komt u er niet uit, neemt u dan contact mt ons op. Wij zijn altijd bereidt u hierbij te helpen.

 

Algemene Voorziening

Soms bent u  geholpen met een zogenaamde ‘algemene voorziening’. Een algemene voorziening is vrij toegankelijk, zonder voorafgaand onderzoek naar uw persoonlijke omstandigheden.

De gemeente mag een bijdrage vragen voor het gebruik van deze algemene voorziening.

Deze voorziening stopt per 1 januari 2018.

Dienstenvoucher

Maakt u gebruik van een Wmo voorziening? Bent u mantelzorger? Of heeft u tijdelijke zorg nodig na bijvoorbeeld een verblijf in het ziekenhuis? En wilt u extra ondersteuning bij het huishouden? Dan kunt u tot 31 december 2016 gebruikmaken van de Dienstenvoucher.

Met een Dienstenvoucher koopt u voor €6,00 één uur huishoudelijke ondersteuning. De werkelijke kosten zijn uiteraard hoger, de gemeente betaalt de rest van het bedrag. U kunt dit besteden aan de gebruikelijke huishoudelijke werkzaamheden, zoals schoonmaken of stofzuigen. Maar ook aan ‘plusdiensten’, zoals een grote schoonmaak, hulp bij boodschappen doen of bijvoorbeeld het bereiden van de maaltijd. De Dienstenvoucher is bedoeld voor extra ondersteuning en vervangt niet de huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo.

* LET OP! Niet alle Gemeenten hebben toegang tot deze voorziening.

Deze voorziening is met ingang van 1 mei 2017 gestopt.

Particuliere Hulp

Komt u niet in aanmerking voor een indicatie voor huishoudelijke hulp vanuit de Wmo? Of wilt u aanvullende diensten. Dan kunt u gebruik maken van particuliere hulp.

Af en toe behoefte aan een gesprek, moet de hond worden uitgelaten of is er behoefte aan het doen van een boodschap. U kunt voor deze zaken altijd bij ons terecht.

Onze medewerkers hebben een luisterend oor en staan klaar om u op elk gewenst moment van dienst te zijn.

Het tarief voor deze service is € 25,- per uur.

Mantelzorg

U bent mantelzorger wanneer u langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, of ander familielid, vriend of kennis. De zorg voor een naaste is vaak vanzelfsprekend. Misschien zorgt u voor uw dementerende moeder, uw partner met een chronische ziekte, een zoon of dochter met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Het verlenen van gebruikelijke zorg aan huisgenoten, zoals de opvoeding van een kind, valt er niet onder.

Dan bent u onmisbaar voor uw omgeving. Maar misschien kunt u zelf af en toe ook wel een zorgpauze in de vorm van wat hulp of steun gebruiken.

Er zijn Gemeente die een speciale voorziening in het leven hebben geroepen, om de mantelzorger te ondersteunen. Zo proberen wij ervoor te zorgen dat u niet overbelast raakt.

De toegang voor een dergelijk voorziening gaat via de Gemeente. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Gemeente.

Heeft uw Gemeente geen regelingen omtrent de mantelzorg, dan kunt het proberen via de Dienstenvoucher of op Particuliere basis. In alle gevallen kunt u bij ons terecht. 

Thuisondersteuning

De thuisondersteuners van Groenoord Zorgt komen bij u thuis voor begeleiding bij het dagelijks leven. Voorafgaand worden in overleg doelen en hulpvragen opgesteld zodat we een goed zorgplan kunnen opstellen.

Voorbeelden van doelen en hulpvragen zijn:

 • Hoe breng ik structuur aan in een dag?
 • Hoe vergroot ik mijn zelfvertrouwen?
 • Hoe verbeter ik mijn zelfstandigheid?
 • Ik wil mijn beperkingen leren accepteren en ermee om kunnen gaan.
 • Ik wil graag coaching in het onderhoud van mijn sociale contacten.

Een ander doel is dat jij je prettig voelt wanneer een begeleider langskomt. Daarom kijken we naar behoeften, wensen, eisen en benodigde vaardigheden van onze zorgverleners. De basis is vertrouwen, eerlijkheid en een goede balans tussen professionaliteit en betrokkenheid. Zo kan de begeleider ook een steunpilaar, klankbord of vertrouwenspersoon zijn.

De thuisondersteuning verschilt per persoon, maar soms is het belangrijk dat er begeleiding voor het hele gezin komt. Bijvoorbeeld als ouders zoeken naar handvatten hoe ze met hun kinderen kunnen omgaan. Onze gemotiveerde, ervaren en goed opgeleide medewerkers, begeleiden u in de gestelde doelen om eraan bij te dragen dat u zolang mogelijk zelfstandig kunt blijven functioneren. 

Kwaliteit

Groenoord Zorgt streeft er iedere dag naar u de beste thuiszorg te bieden. De zorg is gespitst op uitvoering, evaluatie en bijstelling. Want er is altijd ruimte voor verbetering.

Wij bieden:

 • goede afspraken
 • heldere communicatie
 • een correcte houding
 • respect voor uw privacy
 • deskundige hulp

Voor het waarborgen van de kwaliteit zijn onze betrokken medewerkers een belangrijk onderdeel. Zij voeren de werkzaamheden uit en staan open voor uw wensen, vragen en kritiek. 

Cliëntenraad

Wij vinden het belangrijk om onze klanten te betrekken bij het beleid van onze organisatie. Een cliëntenraad behartigt en bewaakt de belangen van onze clienten. Daarom is Groenoord Zorgt op zoek naar clienten die willen deelnemen. Als u een cliënt bent en graag wil meepraten en denken over Groenoord Zorgt, meldt u dan aan voor de cliëntenraad. 
Maak uw interesse kenbaar en stuur een e-mail

Meer informatie of vragen?

SWT

Het Sociaal Wijk Team (SWT) is de plek voor iedereen met een vraag over zorg en welzijn. De professionals in het team geven informatie, advies, kortdurende hulp en ondersteuning en leiden toe naar gespecialiseerde hulp en ondersteuning op maat.

In het gesprek dat zij met u hebben bekijken ze wat er nodig is om uw situatie te verbeteren en waarbij u ondersteuning nodig heeft. Verschillende onderwerpen komen aan bod, zoals uw woonsituatie, uw gezondheid en uw sociale netwerk.

Vervolgens gaan ze op zoek naar oplossingen en kijken daarbij naar wat u zelf kunt regelen, wat mensen uit uw omgeving kunnen betekenen en wat vrijwilligers kunnen doen. Als het nodig is zorgt het SWT voor een voorziening die is afgestemd op uw persoonlijke behoeften. Samen doen we wat nodig is en blijven betrokken tot u op eigen kracht weer verder kunt.

Eigen Bijdrage (CAK)

Uw gemeente mag een eigen bijdrage vragen voor de hulp of ondersteuning via de Wmo. Daarmee betaalt u zelf een deel van de kosten. Het CAK berekent hoeveel u moet betalen. En stuurt de factuur.

Wilt u de hulp of ondersteuning zelf regelen? Dan kunt u ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb) van uw gemeente. Voor dit pgb betaalt u ook een eigen bijdrage aan het CAK.

Eigen bijdrage berekenen - klik op de link om naar de rekenhulp van het CAK te gaan.

 

Persoonsgebonden Budget

Wanneer u door ziekte, ouderdom of een handicap huishoudelijke hulp en zorg nodig heeft, kunt u een Persoonsgebonden Budget krijgen. Dit is geregeld via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Met een Persoonsgebonden Budget (PGB) kiest u wie uw zorg inkoopt en bepaalt u zelf wanneer en hoe de zorg wordt verleend. U kunt gebruik maken van onze diensten als uw gemeente een contract met ons heeft.

Wat u van ons kunt verwachten:

 • een vaste hulp
 • overleg over dag en tijd
 • professionele en betrouwbare hulp
 • vervanging bij ziekte en vakantie
 • overzichtelijke factuur
 • hulp bij uw verantwoording voor het PGB

Klachten

Wij zijn graag op de hoogte van de mening van onze cliënten. We vinden het heel leuk om te horen als u tevreden bent, maar vanzelfsprekend luisteren we ook wanneer u een klacht heeft, zodat wij onze dienstverlening (indien mogelijk) kunnen aanpassen.

Klacht indienen:
De eerste stap is het bespreken van de klacht met de medewerker die direct betrokken is bij de klacht. U kunt ook bellen met het kantoor om de opmerking te bespreken. Mocht een eerste gesprek geen oplossing bieden, dan kunt u de klacht voorleggen bij de klachtenfunctionaris. Bijna altijd worden zaken snel opgelost en misverstanden opgehelderd. 

Vraag & antwoord

1. Krijg ik geen maatschappelijke ondersteuning als ik veel inkomen of vermogen heb? 
Gemeenten mogen geen ondersteuning weigeren. Dus ook niet omdat u een hoog inkomen of veel vermogen heeft. Gemeenten mogen wel een hogere eigen bijdrage vragen aan cliënten met meer inkomen of vermogen. Dit mag nooit hoger zijn dan de eigen bijdrage volgens het uitvoeringsbesluit WMO. In het uitvoeringsbesluit staan regels voor de eigen bijdrage. Die regels gelden voor alle gemeenten.

2. Zijn mijn kinderen, vrienden en buren verplicht mij te helpen?
De Wet Maatschappelijk Ondersteuning 2015 stelt hulp door kinderen, vrienden of buren niet verplicht. Ze zijn dus nooit verplicht om te helpen. Gemeenten mogen wel onderzoeken of uw sociale netwerk u kan helpen. De gemeente kan ook rekening houden met deze hulp als ze een aanbod doet aan u. In het gesprek moet de gemeente ook vragen of de mantelzorger hulp nodig heeft bij het uitvoeren van zijn taken.

3. Verlies ik mijn rechtszekerheid en word ik overgeleverd aan de willekeur van gemeenten?
De WMO 2015 biedt rechtszekerheid en beschermt u tegen willekeur van gemeenten. Als iemand zich meldt met een vraag om hulp, moet de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie van de cliënt. De gemeente gaat dan met u en de eventuele mantelzorger in gesprek. Een gratis cliëntondersteuner kan u helpen in dit gesprek. Blijkt uit dit onderzoek dat u niet kan meedoen in de samenleving of niet zelfredzaam bent. Dan moet de gemeente een maatwerkvoorziening aanbieden. Als u de maatwerkvoorziening niet passend vindt, kunt u bezwaar aantekenen bij de gemeente en daarna eventueel naar de rechter stappen.

4. Krijg ik geen ondersteuning meer als het geld bij de gemeente op is?
In de wet staat dat de gemeente maatschappelijke ondersteuning moet bieden als iemand niet zelf of met hulp van zijn netwerk kan meedoen in de samenleving of zelfredzaam kan zijn. Gemeenten moeten altijd aan deze wettelijke plicht voldoen. Ook als het geld op is.

5. Mijn gespecialiseerde dagbesteding wordt wegbezuinigd. Kan de gemeente mij afschepen met een algemene voorziening, zoals een activiteit in het buurthuis?
Gemeenten moeten passende ondersteuning bieden aan mensen die niet zelf of met hulp van hun netwerk kunnen meedoen of zelfredzaam kunnen zijn. Voor sommige mensen is een activiteit in het buurthuis passend. Voor andere mensen is gespecialiseerde dagbesteding nodig. Bijvoorbeeld om te leren hoe ze structuur aanbrengen in hun dag. In dat geval moeten gemeenten gespecialiseerde dagbesteding aanbieden. Uit het onderzoek dat de gemeente doet, blijkt welke ondersteuning passend is voor u.

6. Hebben gemeenteambtenaren wel voldoende kennis van de zorg om te bepalen wat ik nodig heb?
Gemeenten hoeven het onderzoek naar uw persoonlijke situatie niet zelf uit te voeren. Ze kunnen dit uitbesteden aan een andere organisatie. Vaak zijn dit externe organisaties die ervaring hebben met zulke onderzoeken. Ook willen veel gemeenten gaan werken met sociale wijkteams. In Oegstgeest komt ook een sociaal team.

7. Moet ik vertrekken uit mijn verzorgingstehuis en weer zelfstandig thuis gaan wonen?
Als u in een verzorgingstehuis woont, mag u hier blijven. U wordt niet gedwongen om weer zelfstandig thuis te gaan wonen. Het is wel mogelijk dat u misschien moet verhuizen naar een ander verzorgingshuis omdat hun eigen verzorgingshuis gaat sluiten. Bijvoorbeeld omdat er te weinig mensen wonen of omdat het gebouw te oud is. Vanaf 2015 worden de voorwaarden voor wonen in een instelling strenger. Die voorwaarden gelden dan voor nieuwe cliënten. Dit is het gevolg van het kabinetsbeleid om mensen langer thuis te laten wonen.

8. Ben ik afhankelijk van de goede bui van de WMO-consulent of ik de hulp krijg die ik nodig heb?
Gemeenten moeten passende ondersteuning bieden aan mensen die niet zelf of met hulp van hun netwerk kunnen meedoen of zelfredzaam zijn. De bui van de WMO-consulent heeft geen invloed op deze wettelijke taak. Daarom staan in de wet regels voor een juiste behandeling van cliënten. Bijvoorbeeld hoe gemeenten het onderzoek moeten uitvoeren. En dat cliënten zich kunnen laten helpen door een cliëntondersteuner en een bezwaar kan aantekenen als het aanbod niet passend is.

9. Mag de gemeente mijn PGB afpakken?
Na onderzoek kan de gemeente u een maatwerkvoorziening aanbieden. Een maatwerkvoorziening is een individuele voorziening. Voorbeelden zijn een woningaanpassing of specialistische dagbesteding. Mensen die een maatwerkvoorziening krijgen, kunnen kiezen voor een persoonsgebonden budget, maar alleen als ze voldoen aan twee voorwaarden. Zo moet u het PGB goed kunnen beheren en u moet veilige en goede ondersteuning inkopen.

10. Krijgen gemeenten de beschikking over mijn medische dossier?
Gemeenten krijgen geen medische dossiers te zien. De gemeente mag bijvoorbeeld alleen weten dat iemand een indicatie voor de nieuwe Wet Langdurige Zorg heeft. Alleen als u daar toestemming voor geeft en de informatie bijdraagt aan uw aanvraag, mag de gemeente uw gegevens bekijken. Bovendien hebben alle artsen, ook de huisarts, een medisch beroepsgeheim.